Zijn er nog sopranen en tenoren in dit land ? ? ?

En wie leert de mensen nog deftig zingen ? Koren zijn namelijk massaal op zoek naar goede zangers en zangeressen in alle stemmen, maar de sopranen en tenoren die zich aandienen moeten dan wel hoger kunnen zingen dan de la en wel zonder door te duwen of te schreeuwen . . .
Het spreekt voor zich dat het gebrek aan muzikale scholing tijdens het kleuter-, het lager- en het middelbaar onderwijs zijn sporen nalaat : ’geen muzikale dictees’ zorgt voor veel foute noten, en het gebrek aan oefening in zingen en ritmische oefeningen zorgt voor ganse generaties muzikale analfabeten en dat kunnen de koren en de orkesten missen als kiespijn ! Erger nog : de ontelbare muziek-academies die er gekomen zijn om de koren en orkesten te ontlasten van het opleiden van zangers en musici, zijn zelf gestart met eigen koren en orkesten, wat helemaal niet de bedoeling was.
Met als direct gevolg dat zij zelf alleen maar werken met de betere leerlingen en die mensen die het meest opleiding en scholing nodig hebben opnieuw aan hun lot overlaten. Muziekacademies moeten volksverheffend zijn ( lees : worden ) en iedereen wegwijs maken in de muziek. Éénmaal afgestudeerd of opgeleid kunnen deze zangers en musici terecht bij de talrijke bestaande koren en orkesten om er hun aangeleerde muzikale bagage te kunnen botvieren.
Dit gebeurt dan in één grote muzikale familie met verschillende niveaus aan talenten. Aan de dirigenten om deze allemaal met elkaar te laten samenwerken.
De grote vraag is echter : wordt de zangkunst nog echt aangeleerd ?
Als wij naar de cijfers kijken van nieuwe koorleden in onze duizenden koren, mogen wij ons gerust zorgen maken . . .
Hoeveel mensen kunnen er nog boven de hoge la zingen zonder te kwelen, zonder te roepen, zonder te forceren ? ? ?
Voor een stemtest passen de meesten reeds . . . terwijl deze test essentieel is voor de koorleider om de nieuwe zangers en zangeressen een juiste plaats te kunnen geven in het koor, in overeenstemming met hun stem en hun kunnen, niet om hen af te kraken . . . en al zeer zeker niet uit te lachen zoals het in veel tv-programma’s wél gebeurt !
( Met uitzondering van ’Una Voce Particolare’ van Ernst Daniel Smid )
Veel te dikwijls kom ik in koren waar de sopranen en de tenoren niet eens de hoge fa kunnen zingen, laat staan de sol, de la en hoger . . .
En de talrijke uitvluchten of onsamenhangende verontschuldigingen die ik moet aanhoren, stellen mij diep teleur, zowel in het huidige zangonderricht in het algemeen, als in de vele koorleiders die niet weten in welke stemsoort zij hun zangers moe(s)ten plaatsen . . .
Veel te dikwijls hoor ik zeggen : ”ik ben sopraan, maar die hoge fa kan ik niet pakken . . .” Asjemenou ! ! ! Sopranen, échte, moeten minstens aan de hoge la kunnen, en dat moet nog mooi klinken ook ! Wie niet aan de fa kan is hoogstens een alt . . . En bij de tenoren idem dito . . . vele mannen zingen als tenor maar kunnen met moeite aan de hoge fa . . . dat zijn dan hooguit baritons of zelfs bassen ! ! ! En die zijn er ook nodig natuurlijk.
Vandaar dat ik terugkom op mijn oorspronkelijke vraag : zijn er nog tenoren en sopranen in dit land ? ? ? Échte ? ? ?
Er zijn maar twee mogelijkheden : ofwel is het zangonderricht van de laatste jaren totaal fout, ofwel zit er iets verkeerd in ons eten . . .
En laat het duidelijk zijn dat ik de talrijke koorzangers en koorzangeressen zelf, helemaal niets verwijt, integendeel, ik ben blij dat nog zoveel mensen plezier beleven aan ons koorleven !
Maar onze talrijke koren hebben duidelijk een probleem . . .
dat alleen een minister V O O R C U L T U U R kán oplossen . . .
Muziek, eeuwen lang één van de 7 kunsten, moet terug in het dag-onder-wijs aangeleerd worden met de klemtoon op melodische dictees vanaf de prilste leeftijd, om het gehoor aan te scherpen.
Ook ’natuurlijk zingen’ vanaf de prilste jeugd is een essentiële stap in de goede richting. Alles gebaseerd op een natuurlijke ademhaling en mooi gecontroleerde uitgeademde lucht. De vele internationale ’got talent’-wedstrijden bewijzen dat het kan ! ! ! Maar het moet veralgemeend worden en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Muziek leren op oudere leeftijd lukt niet zo gemakkelijk meer, en zeker niet meer op het juiste niveau.
Wij hebben absoluut geen nood aan een overvloed van solisten maar wél aan een zingend volk, aan koren vol met goede zangers en zangeressen die samen willen zingen tot éénieders intense vreugde !

Léon-Bernard Giot ©
(02-2023)
Dit bericht is geplaatst in Non classé. Bookmark de permalink.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *