Verbinding
Blijf verbonden

Wachtwoord vergeten

 


Als uw verbinding wordt geweigerd, betekent dit:

  • ofwel heeft u een verkeerde identificatie of paswoord gecodeerd. Wij herinneren u eraan dat uw identificatie het lidmaatschapsnummer is dat zich op de perskaart bevindt,
  • ofwel bent u niet in regel met uw lidmaatschap voor het lopende jaar,
  • ofwel heeft u uw mailadres niet aan het secretariaat van het VBBJPP gemeld.

Om toegang te krijgen tot de voorbehouden ruimte voor de VBBJPP-leden, moet u in regel zijn met het lidmaatschap voor het jaar in voege, ons uw mailadres bezorgen op
contact[at]ajpbe-vbbjpp.eu en na de nodige verificatie ontvangt u uw eerste paswoord, waarbij we aanraden dit te wijzigen voor een beter memoriseren.

Het doorsturen van een antwoord op uw aanvraag gebeurt niet systematisch omdat ze eerst een verificatie en actualisering van de gegevensbank noodzakelijk maakt, met zorg voor het veiligheidsaspect en de wet op de privacy. Daarom kan het enkele dagen duren alvorens u een antwoord kan verwachten. Dank voor uw begrip hiervoor.