Verbinding

Deze rubriek is enkel bestemd voor de aangesloten leden van het VBBJPP en is beveiligd.
Houd uw perskaart bij de hand, want het lidnummer daarop is noodzakelijk om de verbinding tot stand te brengen samen met een paswoord (strikt persoonlijk en niet te verspreiden). Dit zorgt ervoor dat u een beveiligde verbinding heeft voor eigen rekening met alle informatie die de rubriek ‘Leden’ bevat.
Onze leden vinden in deze rubriek alle nuttige informatie over onze beroepsvereniging, inlichtingen over onze activiteiten, de newsletters, de data van de jaarlijkse Algemene Vergaderingen, de activiteitskalender waarmee we gelinkt zijn, alsmede allerhande praktische informatie die voor hen werden weerhouden.
Blijf verbonden

Wachtwoord vergeten

 


Als uw verbinding wordt geweigerd, betekent dit:

  • ofwel heeft u een verkeerde identificatie of paswoord gecodeerd. Wij herinneren u eraan dat uw identificatie het lidmaatschapsnummer is dat zich op de perskaart bevindt,
  • ofwel bent u niet in regel met uw lidmaatschap voor het lopende jaar,
  • ofwel heeft u uw mailadres niet aan het secretariaat van het VBBJPP gemeld.

Om toegang te krijgen tot de voorbehouden ruimte voor de VBBJPP-leden, moet u in regel zijn met het lidmaatschap voor het jaar in voege, ons uw mailadres bezorgen op
contact[at]ajpbe-vbbjpp.eu en na de nodige verificatie ontvangt u uw eerste paswoord, waarbij we aanraden dit te wijzigen voor een beter memoriseren.

Het doorsturen van een antwoord op uw aanvraag gebeurt niet systematisch omdat ze eerst een verificatie en actualisering van de gegevensbank noodzakelijk maakt, met zorg voor het veiligheidsaspect en de wet op de privacy. Daarom kan het enkele dagen duren alvorens u een antwoord kan verwachten. Dank voor uw begrip hiervoor.